Bardzo miło nam poinformować, że Fundacja "Warbud - warto pomagać" wsparła rozwój programu edukacyjnego WIELKODUCHY!

Fundacja "Warbud - warto pomagać" powstała w 2008 roku i już od wielu lat wspiera wiele akcji charytatywnych, budując nadzieję i radość wśród potrzebujących. Fundacja na swoim koncie ma udział w ponad trzystu lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach dobroczynnych, kulturalnych, sportowych, proekologicznych oraz oświatowych, bo budowanie może przybierać różnorodne formy.

Dzięki wsparciu Fundacji będziemy mieli możliwość dalszego budowania Szkolnych Klubów Wielkoducha i rozwijania pasji do wolontariatu wśród najmłodszych.

Bardzo dziękujemy za docenienie naszych działań i obdarzenie naszej organizacji Państwa zaufaniem! To dla nas ogromne wyróżnienie!