O tym, jak uczyć dzieci pomagać i zachęcać je do obserwowania otaczającego świata oraz jak prowadzić Szkolny Klub Wielkoducha dowiedzą się nauczyciele, których szkoły zgłosiły się do Projektu „Wielkoduchy – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych”.

Program „Wielkoduchy” zakłada rozwijanie idei wolontariatu wśród uczniów szkół podstawowych. Głównym zadaniem stojącym przed nauczycielami będzie utworzenie i prowadzenie Szkolnego Klubu Wielkoducha. Dzieci wspólnie ze swoim opiekunem będą przygotowywały się do różnych inicjatyw
na rzecz lokalnych organizacji oraz instytucji społecznych.

Pierwsze warsztaty dla nauczycieli odbędą się w weekend 22-23 listopada w Stęszewku. Przejdą oni dwudniowe szkolenie, podczas którego nauczą się  m.in. podejścia projektowego do tworzenia inicjatyw społecznych, jak promować Szkolne Kluby Wolontariatu oraz będą uczestniczyć w warsztatach kreatywnych. Zajęcia będą prowadzić specjaliści ze Stowarzyszenia Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO i Fundacji im. Doktora Piotra Janaszaka Podaj Dalej, a także trenerzy zewnętrzni. W ten weekend szkolenie przejdą nauczyciele ze szkół podstawowych z: Poznania, Czempinia, Iwna, Piły, Szamotuł, Mosiny i Siekierek Wielkich.

Warsztaty dla nauczycieli z pozostałych szkół, które zgłosiły chęć udziału w Projekcie odbędą się jeszcze w dwóch terminach.  Kolejny termin zajęć przypada na weekend 13-14 grudnia tego roku.

„Wielkoduchy – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO w ramach środków pochodzących z Funduszy EOG.

Patronat honorowy nad akcją objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak, Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny.

Patronat medialny nad akcją objęły: TVP Poznań, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl oraz Gazeta Wyborcza.