10.10.2015 r. o godzinie 10.00 na Leśnej Polanie na ostrowskich Piaskach odbyła się zabawa sportowa, której głównym celem było  upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania, rolek oraz nordic walking jako najprostszych form aktywności ruchowej.

Impreza odbyła się z inicjatywy Szkolnego Klubu Wielkoducha działającego przy Szkole Podstawowej nr 11 z Ostrowa Wielkopolskiego przy wsparciu wielu partnerów, którymi byli: Ice Mat Chłodnictwo Ostrów Wielkopolski, Stowarzyszenie CREO z Poznania, Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki, Stowarzyszenie Rolki Ostrów Wielkopolski oraz Firmy: Hermes i Manufaktura. W zabawie wzięli udział sympatycy biegania, chodzenia oraz rolek, którzy mieli doskonałą okazję poznać klimat prawdziwych zawodów. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz medale upamiętniający ich, być może pierwszy w życiu, sportowy wyczyn. Na starcie stanęły dzieci, rodzice  oraz seniorzy, co było naczelną ideą organizatora, bo przecież w sporcie wiek nie ma żadnego znaczenia.