W ubiegłym tygodniu odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu. Wielkoduchy wykazały się dużą wiedzą na temat udzielania pomocy poszkodowanym i wzięły aktywny udział w ćwiczeniach na fantomie.