Jeszcze w starym roku chcemy pochwalić Wielkoduchy ze Szkoły Podstawowej w Siedlisku. W dniach od 7 do 17 grudnia Welkoduchy zorganizowały Bożonarodzeniową Zbiórkę Żywności, a zebrane dary, jeszcze przed Świętami zostały przekazane najbardziej potrzebującym. Łącznie udało się zebrać prawie 60 kilogramów żywności.

Dodatkowym pomysłem, jakim wykazały się dzieci była zbiórka pieniążków na jasełkach przygotowanych dla rodziców. Każda osoba, która wsparła akcję pt.” TY TEŻ MOŻESZ POMÓC” otrzymała kartkę świąteczną wykonaną własnoręcznie przez Wielkoduchy. Cały dochód z akcji został przeznaczony na zakup dodatkowej żywności. WIELKODUCHY Z SIEDLISKA - PIĘKNIE WAM DZIĘKUJEMY!