Dzieci ze Szkolnego Klubu Wielkoducha działającego w Zespole Szkół nr 2 w Kole przystąpiły do działań ekologicznych i obsadziły okolice swojej szkoły nowymi krzewami i kwiatami. Gratulujemy udanej akcji! Działania Wielkoduchów z Koła wspiera Fundacja INEA.