Uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie zorganizowały akcję ekologiczną pod nazwą „Sadzimy drzewa, krzewy i rośliny ogrodowe”.

Rośliny zostały zakupione i przywiezione przez opiekuna szkolnych Wielkoduchów  - Panią Annę Krzyślak. Następnie Wielkoduchy przystąpiły do ich sadzenia na terenach zielonych przy budynku szkolnym przy wsparciu swoich opiekunek- Pani Anny Krzyślak, Pani Julity Majer- Klimaszewskiej oraz szkolnego woźnego. Dzieci należące do SKW sadziły takie rośliny jak, np. jałowiec, thuja, wierzba, prunus, magnolia, azalia, berberys, pieris, cis, trzmielina i inne. Wykonana przez dzieci praca cieszy oko całej społeczności szkolnej i jest przykładem do naśladowania dla innych. Efekty pracy Wielkoduchów można zobaczyć na zdjęciach. Akcja sadzenia roślin została sfinansowana przez Fundację INEA, która wspiera program edukacyjnych WIELKODUCHY.