Wielkoduchy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach nie zwalniają tempa. Podobnie, jak w roku ubiegłym przystąpili do franciszkańskiej kwesty na rzecz ubogich „Dobrze Być Dobrym”.

Dzięki zaangażowaniu Szklonego Klubu Welkoducha, samych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli udało im się przygotować wspaniałe paczki dla sześciu dzieci z gminy Wronki. Nad wszystkim czuwała opiekunka Klubu Wielkoducha – Pani Elwira Garstecka.

Dziękujemy i podziwiamy!