Partnerzy programu WIELKODUCHY:

  • FUNDACJA INEA

 

  •  FUNDACJA "Warbud - Warto pomagać"

 

W ramach projektu współpracujemy również z instytucjami:

Bank Żywności

Jest organizacją pozarządową, która w swej działalności kieruje się zasadą non – profit – działalność bez zysku. Bezpłatnie pozyskuje nadwyżki żywności i bezpłatnie je rozdziela. Żywność kieruje do osób potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem.

www.poznan.bankizywnosci.pl

Fundacja Podaj Dalej

To zgrana grupa sprawnych i niepełnosprawnych osób myślących pozytywnie. Usamodzielnia osoby niepełnosprawne i angażuje ich otoczenie oraz społeczności lokalne. Wsparcie obejmuje aktywizację społeczną, zawodową i życiową. Dąży do pełnego udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia zgodnie z ideą doktora Piotra Janaszka, patrona fundacji. Fundacja prowadzi Centrum Wolontariatu, w którym działają sprawni i niepełnosprawni Wolontariusze w różnym wieku.

www.podajdalej.org.pl