Wielkoduchy ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie po raz kolejny bardzo aktywnie włączyły się w życie szkoły. W sobotę, 13 czerwca świetnie bawiły się podczas szkolnego festynu rodzinnego. Najpierw jednak opowiedziały całej społeczności szkolnej o swojej dotychczasowej działalności.

Tego dnia wolontariusze otrzymali koszulki i książeczki Wielkoduchów, mieli także okazję złożyć przysięgę i potwierdzić ją odciskiem swojego palca.