Warsztaty dla nauczycieli

Podczas obowiązkowych warsztatów przyszli koordynatorzy/koordynatorki Szkolnych Klubów Wielkoducha dowiadują się m.in. jak planować, organizować i przeprowadzać akcje społeczne z udziałem uczniów/uczennic oraz zapoznaje się z ideą programu Wielkoduchy.

Ponadto szkolą się w tematyce rekrutacji i promocji swoich działań

Warsztaty dla nauczycieli

Obudź w dzieciach wielkoducha

Obowiązek prowadzenia szerokich działań edukacyjnych w sferzeaktywności obywatelskiej i społecznej uczniów ujęto również w podstawieprogramowej MEN dla szkół wszystkich szczebli. Zgodnie z dokumentemkształcenie i wychowanie w szkole sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskichi społecznych uczniów, a rolą szkoły jest „przygotowanie i zachęcanie dopodejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym doangażowania się w wolontariat”.

Siłą programu edukacyjnego WIELKODUCHY jest jego nazwa i logotyp. Nazwa składa się z dwóch członów. Pierwszy nawiązuje do słowawielkoduszny', drugi do słowa 'duszek'. Połączenie obu ma symbolizować postać duszka, który gdziekolwiek się nie pojawi, tam czyni dobro.

Każdy może zostać Wielkoduchem

W ramach współpracy ze Szkolnymi Klubami Wielkoducha realizujemy szereg praktycznych,przydatnych  i bardzo ciekawych warsztatów dla uczniów i uczennic

Grafika z ludźmi

Warsztat nt. STAROŚCI z wykorzystaniem symulatora starości

Dzięki założeniu specjalnego skafandra starości dzieci będą miały możliwość odbieraniaświata z perspektywy osoby w wieku około siedemdziesięciu lat! Zastanowią się nad tym,jakie czynności sprawiają im trudność i jak oni – jako mali wolontariusze/wolontariuszki–mogliby pomóc osobom starszym z takimi dolegliwościami.

Warsztat nt. WOLONTARIATU

Dzieci zapoznają się z ideą wolontariatu. Wspólnie z naszymi animatorami /animatorkamizastanawiają się kim jest Wielkoduch, jak on wygląda, jaką ma osobowość i czy każdymoże nim zostać. Zajęcia mają charakter edukacyjnej zespołowej zabawy, w ruch idąkartki, pisaki i kredki.

Warsztat nt. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  z wykorzystaniem sprzętu symulacyjnego

Podczas zajęć dzieci mogą wczuć się w rolę osób z niepełnosprawnościami, np.poruszając się na wózku, czy używając laski sygnalizacyjnej dla osób niewidomych.Podczas warsztatów grupa zastanowi się również nad planowaniem przestrzenipublicznej przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami i weźmie udział w scenkach nt.savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Grafika z ludźmi

Warsztaty kreatywne

Rozbudzenie wyobraźni i pokazanie artystycznego oblicza wolontariatu?To wszystko w ramach naszych warsztatów kreatywnych, na których dzieci mająmożliwość zapoznania się m.in. z technikami quillingu, scrapbookingu, decoupage, wiklinypapierowej czy tworzenia masek gipsowych.

Creative

Warsztaty ekologiczne - żywność

Zadaniem naszych animatorów  i animatorek jest uświadamianie dzieci co do potrzebyumiejętnego gospodarowania żywnością, a także przygotowanie ich do profesjonalnegoorganizowania zbiórek żywności na terenie swoich szkół oraz  w społeczności lokalnej. Zajęcia sąprowadzone przy współpracy z Bankiem Żywności.

Ekologia i żywność

Inicjatywy społeczne

Inicjatywy społeczne

Zrealizowaliśmy już kilkaset inicjatyw wolontariackich!

Nadrzędym celem Wielkoduchów jest zakorzenienie w najmłodszych pozytywnejpostawy obywatelskiej i chęci pomagania tym, którzy pomocy mogąpotrzebować. Przed każdym Szkolnym Klubem Wielkoducha zostaje postawionezadanie przeprowadzenia minimum jednej inicjatywy wolontariackiej na rzeczlokalnej organizacji, instytucji czy społeczności. W zdecydowanej większościdziałalność klubów ma jednak o wiele szerszy zasięg i rocznie, dzieci wraz znauczycielami/nauczycielkai, angażują się w kilka różnych wydarzeńwolontariackich, m.in.: spotkania z seniorami, zbiórki żywności.

Narzędzia dla wolontariuszy

Narzędzie wielkoduchów

  • publikacje "zobacz w sobie wielkoducha"
  • Gablota Wielkoducha 
  • Legitymacja Wielkoducha
  • Książeczki Wielkoducha
  • Dyplomy
  • Unikalne gadżety Wielkoducha
Zobacz w sobie Wielkoducha