Obrazek z idącymi dziećmi

Załóż Klub
Wielkoducha

Rekrutacja do programu trwa cały rok i każda szkoła może do niego przystąpić. Zgłoszenie obejmuje m.in. list intencyjny i formularz zgłoszeniowy. Szkole zapewniamy m.in. szkolenia, wsparcie trenerów, gablotę Wielkoducha, czy minigrant na działania wolontariackie.

Nauczycielka pokazująca litery

Przejdź szkolenie
koordynatora/koordynatorki Wielkoduchów

Podczas obowiązkowych warsztatów przyszli koordynatorzy/koordynatorki Szkolnych Klubów Wielkoducha dowiadują się m.in. jak planować, organizować i przeprowadzać akcje społeczne z udziałem uczniów/uczennic oraz zapoznaje się z ideą programu Wielkoduchy. Ponadto szkolą się w tematyce rekrutacji i promocji swoich działań.

Rysunki ludzi w różnym wieku

Od kilkunastu lat propagujemy ideę wolontariatu i rozwijamy aktywność obywatelską. W społeczne działania włączamy praktycznie wszystkie grupy wiekowe, począwszy od dzieci  i młodzieży, poprzez studentów, osoby dorosłe, aż po seniorów. Prowadzimy działania wspierające zarówno wolontariat szkolny i akademicki, ale również wolontariat pracowniczy  i senioralny.