Stowarzyszenie Creo

Jest organizacją pozarządową powołaną do życia w 2004 roku przez grupę zgranych i pełnych pasji ludzi, którym bliska jest idea wolontariatu. Od początku nasz zespół cechował się kreatywnością i ogromnym pokładem społecznej energii.

Chcemy wzbudzać trwałą zmianę na lepsze – zmieniając stereotypowe postrzeganie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, sprawiać by dostępność była normą. Dlatego szkolimy, doradzamy i przybliżamy tematykę prowadząc warsztaty w firmach, czy instytucjach. Stawiamy na merytorykę, praktyczne doświadczanie i podejście indywidualne.

W swoich działaniach cechujemy się otwartością i tolerancją. Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko takie, które trudniej się osiąga.

Za CEL stawiamy sobie łamanie stereotypów i pokonywanie wszelkich barier oraz ograniczeń. Jesteśmy otwarci na współdziałanie – lubimy grać zespołowo, a każde nowe partnerstwo jest dla nas powodem do dumy. Współpracujemy z z wieloma organizacjami i instytucjami społecznymi.

Nasz zespół buduje grono ekspertów i ekspertek działających na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, specjalizujących się w tematyce rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania działań wolontariackich. Lubimy się rozwijać i angażować w nowe inicjatywy.

Idea Wielkoduchów

Wielkoduch

Program WIELKODUCHY powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną najmłodszych uczniów. Uważamy, że już od najmłodszych lat warto pokazywać dzieciom świat wolontariatu. To właśnie w szkole podstawowej kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie. Poprzez wolontariat dzieci uczą się współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.

Poprzez działanie w Szkolnych Klubach Wielkoducha dzieci z pomocą przeszkolonych przez nas nauczycieli oraz animatorów uczą się zasad działania wolontariatu
i przeprowadzają wspólne akcje na rzecz innych organizacji pozarządowych lub instytucji społecznych. Dzieci przekonują się, że nawet w tak młodym wieku można być wolontariuszem i pomagać potrzebującym.

Na ten moment nasze Kluby prowadzimy już w 80 szkołach w Wielkopolsce, gdzie pod okiem blisko 100 nauczycieli stale współpracuje z nami już ponad 1500 uczniów i uczennic pełniących rolę szkolnych wolontariuszy!