Gotowość do kolejnych wolontariackich działań zgłasza również Szkolny Klub Wielkoducha z SP nr 9 w Koninie, którego opiekunem jest Ula Maciaszek:)
Warto w tym miejscu wspomnieć, fantastyczne akcje jakie Wielkoduchy z Konina już organizowały.

Wśród nich przykładowo spontaniczną i błyskawicznie zorganizowaną zbiórkę dla jednej z rodzin w której tuż przed świętami zmarł ojciec jednego z dzieci. Wielkoduchom udało się wtedy zebrać plecaki, żywność, słodycze, środki czystości i samodzielnie przekazać je rodzinie. Bardzo wzruszająca była również wizyta Wielkoduchów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej z własnoręcznie przygotowanymi upominkami dla seniorów! Pięknie dziękujemy za Wasze dotychczasowe działania i kibicujemy przy realizacji kolejnych wielkodusznych akcji!