Wielkoduchy ze Szkolnego Klubu Wielkoducha działającego w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu spotkali się z wolontariuszami Fundacji HELP ANIMALS. Na ręce wolontariuszy przekazano dary dla podopiecznych fundacji (karmę, makarony, koce, pufy, miski, itp.), które były gromadzone przez wszystkich uczniów szkoły.

Do włączenia się do akcji pomocy zwierzętom WIELKODUCHY zachęcały od kilku tygodni, a pomagały w tym rozwieszone w szkole plakaty przygotowane przez uczniów klas 4.  Podczas spotkania z przedstawicielami Fundacji HELP ANIMALS uczniowie mieli możliwość zapoznania się z formami działalności tej organizacji. Dowiedzieli się w jaki sposób wolontariusze pomagają potrzebującym, niechcianym, krzywdzonym zwierzętom, takim jak pies, kot, koń, wiewiórka a nawet świnia. Spotkanie pozwoliło uczniom uświadomić sobie, że człowiek nie ma być tylko właścicielem jakiegoś zwierzęcia, ale jego opiekunem, a ono wynagrodzi to swoją wiernością. Wolontariusze apelowali do uczniów, żeby nie byli obojętni na zło, które jest wyrządzane zwierzętom i uświadamiali, że każdy z nas jest w stanie pomóc. Po prelekcji uczniowie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami z wolontariuszami. Ilość zebranych produktów świadczy, że w szkole wszyscy mają wielkie serce i są wręcz „zarażeni” pomaganiem słabszym. Bo po prostu wszyscy są Wielkoduchami!

Opiekunki Szkolnego Klubu Wielkoducha - Pani Agnieszka Grubska i Jolanta Świniarska serdecznie dziękują wszystkim, którzy dołączyli do akcji.

Gratulujemy wspaniałej akcji i kibicujemy przy następnych!