W miniony weekend nauczyciele z wielkopolskich szkół przeszli szkolenie na opiekunów Szkolnych Klubów Wielkoducha. Dzięki wiedzy zdobytej podczas warsztatów będą teraz mogli rozwijać wolontariat razem z uczniami w swoich szkołach.

Projekt „Wielkoduchy” zakłada rozwijanie idei wolontariatu w szkołach podstawowych. Szkolne Kluby Wielkoducha powstające obecnie w 30 szkołach w Wielkopolsce staną przed różnymi zadaniami, które będą wiązały się z udzielaniem pomocy oraz wspieraniem lokalnych instytucji społecznych.

Szkolenie dla pierwszych dziesięciu nauczycieli odbyło się w weekend 22-23 listopada. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć sporo na temat wolontariatu, podejścia projektowego oraz promocji Szkolnych Klubów Wielkoducha. Dodatkowo nauczyciele uczestniczyli
w warsztacie kreatywnym prowadzonym przez Martynę Badurę. Podczas zajęć wykonywano pracę techniką quillingu.

Do grona wielkopolskich opiekunów Wielkoduchów dołączyły:

Urszula Bauza ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu

Anna Maciejewska ze Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu

Angelika Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Joanna Borowicz ze Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu

Magdalena Mikuła ze Szkoły Podstawowej w Czempiniu

Iwona Hawryluk ze Szkoły Podstawowej w Iwnie

Krystyna Mańkowska ze Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół nr 1 w Pile

Julia Nowaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach

Renata Nurkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Anna Stępniak ze Szkoły Podstawowej z Siekierek Wielkich

Warsztaty dla nauczycieli z pozostałych szkół, które zgłosiły chęć udziału w Projekcie odbędą się jeszcze w dwóch terminach.  Kolejny termin zajęć przypada na weekend 13-14 grudnia tego roku.

„Wielkoduchy – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO w ramach środków pochodzących  z Funduszy EOG.

Patronat honorowy nad akcją objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak, Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny.

Patronat medialny nad akcją objęły: TVP Poznań, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl oraz Gazeta Wyborcza.